หน้าแรก

บริษัทก่อสร้างชั้นนำของประเทศไทย

เกี่ยวกับเรา

ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและงานซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม ก่อตั้งจากทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์ในงานก่อสร้างทางด้านโรงงานปิโตรเคมีคอล โรงกลั่นน้ำมันโรงแยกแก๊ส โรงงานปิโตรเลี่ยม คลังเก็บน้ำมัน โรงงานผลิตเบียร์ และโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป โดยลักษณะงานก่อสร้างจะมีตั้งแต่โครงการก่อสร้างที่เป็นโครงการขนาดเล็ก ขนาดกลาง ไปจนถึงโครงการขนาดใหญ่ มีผลงานคุณภาพระดับมาตรฐานสากลอันเป็นที่ยอมรับจากลูกค้า และยังคงมุ่งพัฒนาและก้าวต่อไปเพื่อสร้างชื่อเสียงและความเป็นผู้นำ เพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทก่อสร้างชั้นนำของประเทศไทย

บริการของเรา

ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและงานซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นบริษัทที่ร่วมก่อตั้งจากทีมงานวิศวกร ที่มีประสบการณ์ในงานก่อสร้างทางด้านโรงงานปิโตรเคมีคอล โรงกลั่นน้ำมันโรงแยกแก๊ส โรงงานปิโตรเลี่ยม คลังเก็บน้ำมันโรงงานผลิตเบียร์และโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป โดยลักษณะงานก่อสร้างจะมีตั้งแต่โครงการก่อสร้างที่เป็นโครงการขนาดเล็กขนาดกลาง ไปจนถึงโครงการ ขนาดใหญ่มีผลงานคุณภาพระดับมาตรฐานสากลอันเป็นที่ยอมรับจากลูกค้า และยังคงมุ่งพัฒนาและก้าวต่อไป เพื่อสร้างชื่อเสียงและความเป็นผู้นำเพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทก่อสร้างชั้นนำ ของประเทศไทย

ลูกค้าของเรา