บริการของเรา

บริการของเรา

ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและงานซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นบริษัทที่ร่วมก่อตั้งจากทีมงานวิศวกร ที่มีประสบการณ์ในงานก่อสร้างทางด้านโรงงานปิโตรเคมีคอล โรงกลั่นน้ำมันโรงแยกแก๊ส โรงงานปิโตรเลี่ยม คลังเก็บน้ำมันโรงงานผลิตเบียร์และโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป โดยลักษณะงานก่อสร้างจะมีตั้งแต่โครงการก่อสร้างที่เป็นโครงการขนาดเล็กขนาดกลาง ไปจนถึงโครงการ ขนาดใหญ่มีผลงานคุณภาพระดับมาตรฐานสากลอันเป็นที่ยอมรับจากลูกค้า และยังคงมุ่งพัฒนาและก้าวต่อไป เพื่อสร้างชื่อเสียงและความเป็นผู้นำเพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทก่อสร้างชั้นนำ
ของประเทศไทย

ลักษณะงานก่อสร้างของ

UCS แบ่งประเภทงานออกเป็น 6 ประเภท คือ

1. งานประกอบติดตั้งถังและภาชนะความดัน

2. งานประกอบติดตั้งเครื่องจักรกล

3. งานประกอบติดตั้งโครงสร้างเหล็กและระบบท่อ

4. งานนั่งร้านเหล็ก งานพ่นทรายทำสีและงานหุ้นฉนวน

5. งานซ่อมบำรุงและงานหยุดซ่อมระบบ

6. งานจัดหาแรงงาน